Clear

Brussel (17 november - 2 december, 2007)

Jonctions / Verbindingen 10: Sporen in het elektr(on)ische veld

fr | en

Om ons heen...

In computerterminologie refereren vele woorden naar hersenschimmige woorden zoals bots, demonen en ghosts (spoken). Dr. Konstantin Raudive, een Letse psycholoog die lesgaf aan de Zweedse universiteit van Uppsala en Zweedse filmproducent Friedrich Jurgenson gingen een st verder en onderzochten de territoria van EVP, Electronic voice phenomena. Dit zijn fragmenten van spraak of spraak-achtige geluiden die je kan horen via elektronische toestellen, geluiden die niet aanwezig waren op het moment dat de opnames gemaakt werden. Sommigen geloven dat die een paranormale oorsprong hebben.

We kiezen een metaforische benadering werkend met verborgen processen waarbij we ons laten inspireren door De ambassade van Elgaland Vargaland, een semi-fictief koninkrijk, dat alle grensterritoria omvat (gegografische, mentale en digitale grensterritoria). Het koninkrijk werd opgericht door Leiff Elgren en CM Von Hausswolff. Leiff Elgren zegt er over: “Alle doden zijn inwoners van het land Elgaland Vargaland, behalve als ze verklaarden dat ze geen inwoner wilden zijn”.