Clear

Brussel (17 november - 2 december, 2007)

Jonctions / Verbindingen 10: Sporen in het elektr(on)ische veld

fr | en

Wederkerige bewegingen

Of we nu een computer met behulp van een commandline-interface bedienen, of door op knoppen te klikken en schakelaars te gebruiken… de plek waar de interactie tussen mens en machine plaatsvindt, vormt een doorgeefluik voor wederzijdse kennis - machines leren over lichamen, en lichamen leren over machines. De dialoog speelt zich af op verschillende niveaus en in diverse vormen: code, hardware, interface, taal, gebaren. De uitwisseling is meestal subtiel van toon – soms gaat ze zelfs bijna ongemerkt voorbij, en soms zijn we verrast door haar gebiedende wijs: “Zet Dat Daar!”.

Hoe kunnen we constructief over die ‘feed-back loop’ denken? Hoe wordt interactie vertaald in software, en hoe resulteert software in interactie? “Computers zijn niet meer slechts hulpmiddelen (als zij dat ooit al waren), maar complexe systemen die meer en meer de voorwaarden, ideologieën, veronderstellingen en praktijken helpen vormen die bepalen wat wij werkelijkheid noemen” schrijft Katherine Hayles, en we zijn het met haar eens dat we het ons niet kunnen veroorloven slechts eindgebruikers te zijn van de technologieën waarmee we zo intensief werken. Zou de praktijk van gebruik en productie van vrije software ons een tussenweg kunnen bieden tussen technophobia en technofetishisme? Kunnen wij onszelf en onze omgeving misschien anders voorstellen, wanneer we proberen interfaces collectief te herontwerpen? Zou een ander idee over ‘gebruiker’ ook onze benadering van ‘bruikbaarheid‘ veranderen?

Wederkerige Bewegingen hanteert het bereiden van voedsel als referentiekader; de keuken als plaats om te beginnen mens-machine configuraties te heroverwegen zonder ze los te zien van het dagelijkse leven en de genderpatronen die daarin een rol spelen. Plannen, code, instructies, notaties en manuals vertegenwoordigen elk een fase in de cyclus van bewegingingen die voorwerpen en onderwerpen in elkaar veroorzaken; van verbeelding, tot ingredienten, tot geheugen - recepten in een kookbook voor een gedeelde ruimte.