Clear

Brussel (17 november - 2 december, 2007)

Jonctions / Verbindingen 10: Sporen in het elektr(on)ische veld

fr | en

Dinsdag 27/11 | 21:00

Light Surface

Julien Ottavi
VJ Performance La Compilothèque

http://www.noiser.org/

Nanofamas (aka Julien Ottavi)

Een audiovisuele noise performance. Ottavi VJ’t in open source met ebruikmaking van een Joystick, impulsief reagerend op beelden en geluiden vanuit de situatie waarin hij optreedt. In zijn optredens is alles herleidbaar tot noise. Zoals al het fysieke uiteindelijk tot kleine deeltjes teruggebracht wordt, tot stof terugkeert, zo worden beelden en geluiden tot noise gerecycleerd.

* het project = noise maken
* mens = maakt noise
* nanofamas = noise vermalen

Het nanofamas is kleiner dan micro. Maar weinig machines kunnen na microcode ook nanocode verwerken. De quantifier onder een ’micro-assault’ is een ’nanofamas’.