Clear

Brussel (17 november - 2 december, 2007)

Jonctions / Verbindingen 10: Sporen in het elektr(on)ische veld

en

Zaterdag 1/12 | 17:00

Van calculatiecentra tot omwikkelingscentra: intensieve bewegingen in ’digital signal processing’

Adrian Mackenzie
Lezing La Bellone

De lezing bespreekt algoritmische processen die gewoonlijk aangetroffen worden in draadloze netwerken, video en audio compressie. Hoe rekenschap te geven van de ingewikkelde natuur van de procesbesturing van digitale signalen (DSP) en waarom is dat zo complex? De lezing stelt dat we alleen kunnen begrijpen wat er op het spel staat in deze labyrintische calculaties als we onze focus verplaatsen van het abstracte begrip naar een dynamische herconfiguratie van ruimte en beweging die plaatsvindt in signal processing.

Een specifiek en gedetailleerd voorbeeld van deze geherconfigureerde beweging wordt in de lezing centraal gesteld om te illustreren hoe het besturen van digitale signaal processen verschillende ervaringen van nabijheid, intimiteit, co-locatie en afstand mogelijk maakt. We zien hoe algoritmes van draadloze signalen heterogene ruimtes omvatten in de vorm van verborgen toestanden en logistieke netwerken. Gesuggereerd wordt dat de voortgaande dynamiek van signal processing begrepen kan worden in termen van intensieve bewegingen die geproduceerd worden door centra van omhulsels. Omwikkelings-centra die uitgebreide verandering genereren maar die ook de aard van verandering zelf veranderen.